Consultoria i acompanyament

Assesorem a serveis i entitats per poder mantenir una línea de coherència tant interna com externa. Ens posem al servei, de forma personalitzada, particular i adaptada a les necessitats concretes